ประกาศรายชื่อนักเรียน

ประกาศรายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประกาศรายชื่อนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประกาศรายชื่อนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประกาศรายชื่อนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประกาศรายชื่อนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประกาศรายชื่อนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประกาศรายชื่อนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 […]

admin

May 14, 2023

เปิดรับสมัคร เด็กโสตทัศนศึกษา

เปิดรับสมัคร เด็กโสตทัศนศึกษา รายละเอียดและคุณสมบัติ พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ไม่จำเป็นต้องเก่งหรือรู้มาก่อน มีความรับผิดชอบ ไม่เลือกงาน ไม่เทงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีความกระตือรือร้น ในการทำงาน สามารถทำงานเป็นทีมได้ ธุระไม่เยอะ ช่องทางการติดต่อ เพจ โสตทัศนศึกษานครระยอง วัดโขดใต้ เบอร์ติดต่อ 094-419-2525

admin

May 14, 2023
ช่องทางการติดต่อ