เปิดรับสมัคร เด็กโสตทัศนศึกษา

รายละเอียดและคุณสมบัติ

  1. พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
  2. ไม่จำเป็นต้องเก่งหรือรู้มาก่อน
  3. มีความรับผิดชอบ ไม่เลือกงาน ไม่เทงาน
  4. มีความคิดสร้างสรรค์
  5. มีความกระตือรือร้น ในการทำงาน
  6. สามารถทำงานเป็นทีมได้
  7. ธุระไม่เยอะ

ช่องทางการติดต่อ

เพจ โสตทัศนศึกษานครระยอง วัดโขดใต้

เบอร์ติดต่อ

094-419-2525

ช่องทางการติดต่อ