Facebook


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม

Banner


วันอังคารที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561  โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) จัดงานครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียน 9 ปี ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ได้รับความเมตตาจาก พระโบราณพิทักษ์ เจ้าอาวาสวัดลุ่ม(พระอารามหลวง) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน และมีนายสุธน ซื่อประเสริฐ ปลัดเทศบาลนครระยอง นายบุญสืบ เจริญรัตน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครระยอง เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหารและตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน ร่วมในพิธีเบิกเนตรพระพุทธรูปประจำโรงเรียน ทำบุญครบรอบ 9 ปีของโรงเรียน  และจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสให้กับนักเรียน


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

สิ่งที่น่าสนใจ

10 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด