Facebook


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม

Banner

เปลี่ยนกำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่

ประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลงวันปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 และชั้น ม.4  เป็นวันที่  7 พฤษภาคม  2562 ...

อ่านต่อ.. »


ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2562    คลิกดูข้อมูลด้านล่าง https://drive.google.com/file/d/1HRjRB-lyN6d0Mq01ffY0C1GBXEwWm...

อ่านต่อ.. »


การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 และชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2562 ใบสมัครเข้าเรียนระดับชั้น ม.1 ใบสมัครเข้าเรียนระดับชั้น ม.4 ...

อ่านต่อ.. »


ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ม.1 และ ม.4 (ประเภทโควตา)

ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ม.1 ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ม.4   ...

อ่านต่อ.. »


ประกาศรับสมัครบุคลากร

ประกาศรับสมัครบุคลากร 4 วิชาเอก 1. วิชาเอกภาษาไทย 2อัตรา 2. วิชาเอกภาษาจีน 2 อัตรา 3. วิชาเอกคณิตศาสตร์ 1 อัตรา 4. วิชาเอกดนตรี 1 อัตรา สนใจติดต่อได้ที่ ห้องธุรการโรงเรียนนครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต...

อ่านต่อ.. »


ประดับปลอกแขนสภานักเรียน

15 พฤศจิกายน 2561 ฝ่ายบริหารทั่วไปโรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)  จัดกิจกรรมประดับปลอกแขนสภานักเรียน และคณะกรรมการนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีสัญลักษณ์/เครื่องหมายปลอกแขนการปฏิบัติหน้าที่และเ...

อ่านต่อ.. »


วันเปิดภาคเรียนที่ 2/2561

    ประกาศกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2/2561  ในวันพุธ  ที่ 1 พฤศจิกายน  2561 ...

อ่านต่อ.. »


กำหนดการสอบปลายภาค

      โรงเรียนกำหนดการสอบปลายภาค   ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2561  วันที่  26 - 28 กันยายน  2561  ขอให้นักเรียนเตรียมตัวอ่านหนัง...

อ่านต่อ.. »


กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2561 รร.นครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาให้กับคณะครู บุคลากรและนักเรียนแกนนำ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  สร้างจิตสำนึกให้...

อ่านต่อ.. »


ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

นางไพเราะ   วงษ์ไทยผดุง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูโรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) ต้อนรับคณะดูงานจากโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) เทศบาลนครนครราชสีมา ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม...

อ่านต่อ.. »


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

สิ่งที่น่าสนใจ

10 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด