Facebook


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม

Banner

เข้าค่ายภาษาจีน ประจำปี 2562

เข้าค่ายภาษาจีน ประจำปี 2562

อ่านต่อ.. »


ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3,6

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3,6

อ่านต่อ.. »


กิจกรรมเดินทางไกล-อยู่ค่ายพักแรม

          โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)  จัดกิจกรรมเดินทางไกล-อยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่  เมื่อวันที่  15 - 17 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อฝึกค...

อ่านต่อ.. »


ทำบุญวันครบรอบการก่อตั้งโรงเรียน

วันอังคารที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561  โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) จัดงานครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียน 9 ปี ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ได้รับความเมตตาจาก พระโบราณพิทักษ์ เจ้าอาวาสวัดลุ่ม(พระอารามหลวง...

อ่านต่อ.. »


กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

          วันที่  4  ธันวาคม  2561  โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)  จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้าย วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด...

อ่านต่อ.. »


กิจกรรมแนะแนวเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ

วันที่ 23  พฤศจิกายน 2561  โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) ร่วมกับเทศบาลนครระยอง  จัดกิจกรรมแนะแนวนักเรียนจบการศึกษาเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ ปี 2018  ณ ห้องประชุมอาคารวิสุทธิ์คุ...

อ่านต่อ.. »


กิจกรรมวันลอยกระทง

     โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)  ร่วมกับเทศบาลนครระยองจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง  ประจำปี  2561 โดยมีกิจกรรมการประกวดประดิษฐ์กระทง  การแสดงดนตรีไท...

อ่านต่อ.. »


ประชุมผู้ปกครอง 2/2561

โครงการประชุมผู้ปกครอง ประจำปี 2561 ภาคเรียนที่ 2 ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 

อ่านต่อ.. »


กีฬาสี

         เมื่อวันที่  24  สิงหาคม  2561  โรงเรียนจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีประจำปีการศึกษา  2561  ขึ้น  ณ  สนามฟุตบอล ...

อ่านต่อ.. »


เปิดบ้านสู่การเรียนรู้ ฯ

          โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) จัดกิจกรรมเปิดบ้านสู่การเรียนรู้  บูรณาการศาสตร์พระราชา  สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  ระหว่างวันที่ ...

อ่านต่อ.. »


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

สิ่งที่น่าสนใจ

10 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด