Facebook


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม

Banner


นางไพเราะ
วงษ์ไทยผดุง
03 ตุลาคม 2559
-
-
-
-
-

นางไพเราะ   วงษ์ไทยผดุง
วิทยฐานะ     ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
วุฒิการศึกษาสูงสุด     ปริญญาโท  สาขาบริหารการศึกษา
 

ผุ้อำนวยการโรงเรียน

สิ่งที่น่าสนใจ

10 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด